SUMMER SALES

Bộ lọc

Giá sản phẩm:
Xóa hết
Pandora

Snowflake sterling Bạc double ring with clear cubic zirconia

2,950,000₫ 2,360,000₫ Tiết kiệm: 590,000₫

Pandora

Pandora Reflexions mesh sterling Bạc bracelet with clear cubic zirconia

2,590,000₫ 2,072,000₫ Tiết kiệm: 518,000₫

Pandora

Wishbone sterling Bạc ring with clear cubic zirconia

2,690,000₫ 2,152,000₫ Tiết kiệm: 538,000₫

Pandora

Snake chain pattern sterling Bạc ring with clear cubic zirconia

3,250,000₫ 2,600,000₫ Tiết kiệm: 650,000₫

Pandora

Snake chain pattern sterling Bạc hoop earrings with clear cubic zirconia

1,990,000₫ 1,194,000₫ Tiết kiệm: 796,000₫

Pandora

Snake chain pattern heart sterling Bạc pendant

990,000₫ 792,000₫ Tiết kiệm: 198,000₫

Pandora

Snake chain pattern heart sterling Bạc collier with clear cubic zirconia

2,690,000₫ 1,614,000₫ Tiết kiệm: 1,076,000₫

Pandora

Llama sterling Bạc charm

990,000₫ 792,000₫ Tiết kiệm: 198,000₫

Pandora

Forest friends sterling Bạc dangle

1,650,000₫ 1,320,000₫ Tiết kiệm: 330,000₫

Pandora

Chalkboard sterling Bạc dangle

1,150,000₫ 920,000₫ Tiết kiệm: 230,000₫

Pandora

Thin bar sterling Bạc ring with clear cubic zirconia

1,650,000₫ 1,320,000₫ Tiết kiệm: 330,000₫

Pandora

Teenage boy sterling Bạc charm

1,650,000₫ 990,000₫ Tiết kiệm: 660,000₫

Pandora

Married couple sterling Bạc dangle with clear cubic zirconia

1,650,000₫ 1,320,000₫ Tiết kiệm: 330,000₫

Pandora

Infinity sterling Bạc necklace

4,890,000₫ 3,912,000₫ Tiết kiệm: 978,000₫

Pandora

Infinity sterling Bạc hoop earrings

1,650,000₫ 990,000₫ Tiết kiệm: 660,000₫

Pandora

Infinity sterling Bạc bangle

2,350,000₫ 1,880,000₫ Tiết kiệm: 470,000₫

Pandora

Heart sterling Bạc and Pandora Rose charm

1,290,000₫ 1,032,000₫ Tiết kiệm: 258,000₫

Pandora

Vòng kiềng bạc mini Pandora Me

1,490,000₫ 894,000₫ Tiết kiệm: 596,000₫